Rozkład Dnia MP 7

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Przedszkole pracuje w godzinach 6:00 – 17:00

 

Godziny posiłków:

8:30 – śniadanie

8.45 - śniadanie na oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3

12: 00 - obiad

11.45 - obiad na oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3

13:45 - podwieczorek

1. Między posiłkami stwarzanie sytuacji edukacyjnych poprzez zagospodarowanie:

  • co najmniej 1/5 czasu pobytu dzieci- zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela
  • co najmniej 1/5 czasu pobytu dzieci, a w oddziałach najmłodszych ¼ czasu pobytu dzieci- zajęcia na powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, zajęcia sportowe prace ogrodnicze, obserwacyjne i gospodarcze)
  • co najmniej 1/5 czasu pobytu dzieci, a w oddziałach najmłodszych nie więcej nić 1/5 czasu pobytu dzieci- zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego
  • pozostały czas pobytu dzieci- czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, indywidualne w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wyrównawcze, obserwacyjne i dodatkowe.

2. Zabiegi higieniczne przed i po posiłkach.

3. Stwarzanie sytuacji relaksacyjnych.

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie całodniowego pobytu dzieci
w przedszkolu.

5. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 4, 5, 6 letnich.

6. Religia- na życzenie rodziców dla dzieci 5 i 6 letnich.