Rozkład dnia

Rozkład Dnia MP 7

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ZESPOŁU MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1

- MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7   IM ,,BARBÓRKI”

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Przedszkole pracuje w godzinach 600 - 1700

  6 - 8 schodzenie się dzieci

 • Witamy się z panią i kolegami, prowadzimy rozmowy, wspominamy, aktywizujemy się do podejmowania działalności zabawowej.
 • Dokonujemy swobodnego wyboru aktywności zabawowej: łączymy się w zespoły, podejmujemy działalność zabawową,
  rysujemy, budujemy, konstruujemy, układamy, gramy, odtwarzamy różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych.

8 – 9 przygotowanie do śniadania

 • Porządkujemy salę po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach lub ćwiczeniach porannych, załatwiamy potrzeby fizjologiczne
  i higieniczne.

830 – 9 – śniadanie w grupach: KANGURKI, MYSZKI, PINGWINKI,

9 – 930 – śniadanie w grupach: KRASNOLUKI, PSZCZÓŁKI

930 - 11 – zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela   

 • Uczestniczymy w zajęciach kierowanych i niekierowanych przez nauczyciela, który wspiera naszą wielokierunkową aktywność
  poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach naszego rozwoju:
  fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.      
 • Rozwijamy sprawność ruchową podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego,
  spacerujemy, bawimy się w piaskownicy. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie całodniowego pobytu w przedszkolu

11 – 12 przygotowanie do obiadu

 • Porządkujemy salę lub podwórko po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach muzyczno-ruchowych, załatwiamy potrzeby
  fizjologiczno-higieniczne.

1130 – 12 – obiad w grupach: KANGURKI, MYSZKI, PINGWINKI,

12 – 1230 – obiad w grupach: KRASNOLUKI, PSZCZÓŁKI

1230 – 1330 czynności higieniczne, poobiedni relaks

 • Myjemy zęby.
 • Odpoczywamy na materacach lub dywanie , słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek.
 • Utrwalamy poznane wiadomości, doskonalimy przyswojone kompetencje i umiejętności.
 • Rozwijamy indywidualne predyspozycje i zdolności.

1330 – 1340 przygotowanie do podwieczorku

 • Załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne przed posiłkiem.

1340 – 1420 podwieczorek

1430- 17 rozchodzenie się dzieci , swobodne zabawy i zajęcia w sali

 • Dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z kolegami i nauczycielką.
 • Doskonalimy pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw.
 • Realizujemy swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach.
 • Słuchamy wierszy lub bajek czytanych przez nauczyciela

 

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 4, 5, 6 letnich.

Religia- na życzenie rodziców dla dzieci 5 i 6 letnich.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ZESPOŁU MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1

- MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7   IM ,,BARBÓRKI”

ODDZIAŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 Przedszkole pracuje w godzinach 600 - 1700

 6 - 8 schodzenie się dzieci

 • Witamy się z panią i kolegami, prowadzimy rozmowy, wspominamy, aktywizujemy się do podejmowania działalności zabawowej,
 • Dokonujemy swobodnego wyboru aktywności zabawowej: łączymy się w zespoły, podejmujemy działalność zabawową, rysujemy,
  budujemy, konstruujemy, układamy, gramy, odtwarzamy różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych.

8 – 820 przygotowanie do śniadania

 • Porządkujemy salę po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach lub ćwiczeniach porannych,
  załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne.

820 – 840 – śniadanie

840 – 9 czynności fizjologiczno-higieniczne

9 - 11 – zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela  

 • Uczestniczymy w zajęciach kierowanych i niekierowanych przez nauczyciela, który wspiera naszą wielokierunkową
  aktywność poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach naszego rozwoju:
  fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,        
 • Rozwijamy sprawność ruchową podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu
  z
  wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, spacerujemy, bawimy się w piaskownicy.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie całodniowego pobytu w przedszkolu

11 – 1120 przygotowanie do obiadu

 • Porządkujemy salę lub podwórko po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
  załatwiamy potrzeby fizjologiczno-higieniczne.

1120 – 1150 – obiad

1150 – 1330 czynności fizjologiczno-higieniczne, poobiedni relaks

 • Myjemy zęby.
 • Odpoczywamy na dywanie , słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek.
 • Utrwalamy poznane wiadomości, doskonalimy przyswojone kompetencje i umiejętności.
 • Rozwijamy indywidualne predyspozycje i zdolności.

1330 – 1340 przygotowanie do podwieczorku

 • Załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne przed posiłkiem.

1340 – 14 podwieczorek

14 - 17 rozchodzenie się dzieci , swobodne zabawy i zajęcia w sali

 • Dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z kolegami i nauczycielką.
 • Doskonalimy pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw.
 • Realizujemy swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach.
 • Słuchamy wierszy lub bajek czytanych przez nauczyciela