Nauczyciele mp7

 

W naszym przedszkolu pracuje personel, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczycielki biorą aktywny udział w wielu warsztatach, kursach i szkoleniach.

Wykaz pracowników pedagogicznych Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Rudzie Śląskiej:


Dyrektor przedszkola

mgr Izabela Krzykawska


Wicedyrektor przedszkola

mgr Grażyna Polczyk

 

Nauczycielki

mgr Kordula Trocha

Dorota Kurzeja

mgr Karolina Zamiara

mgr Sylwia Hadom

mgr Anna Macha

mgr Marta Jaworska

mgr Magdalena Zielińska

mgr Patrycja Staromłyńska

mgr Aneta Binkowska

mgr Beata Latos

mgr Weronika Rapacz-Kilka

mgr Natalia Sklarczyk

J. angielski:

Katechetka:

 

Nauczycielki Miejskiego Przedszkole nr 7 im. Barbórki uczestniczyły w projekcie 

"RUDZKI NAUCZYCIEL - SPRAWNY BADACZ"

realizowanym w ramach Działania 3.5 "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"

Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty" programu Operacyjnego kapitał Ludzki

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego