Historia przedszkola MP 7

 


Nasze przedszkole zostało otwarte po raz pierwszy 1 września 1956 roku w zaadaptowanym budynku Klubu Sportowego "Slavia" usytuowanym przy ulicy Wolności 45 jako Zakładowe Przedszkole nr 7 Kopalni Węgla Kamiennego "Walenty-Wawel". Był to budynek parterowy składający się z dwóch izb i zaplecza kuchennego o niskim standardzie. Ten nieokazały budynek, położony był w pięknie zagospodarowanym parku z basenem letnim. Założycielką i współorganizatorką tej dwuoddziałowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, była pani Maria Dembińska-Grajnert, pełniła funkcję kierowniczki przedszkola. W pierwszym roku działalności zostało przyjętych 70-cioro dzieci. Kierowniczka przedszkola wraz z pierwszą wychowawczynią panią Lidią Gołąbek w małych pomieszczeniach zagospodarowały przestrzeń dla dzieci, umieszczając konieczne zabawki i pomocne szafki.

 

historia1        sklepik

 

W pogodne dni latem czy zimą organizowały zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu ( w ogrodzie przedszkolnym). W roku 1958/59 został oddany do użytku nowy budynek Zakładowego Przedszkola nr 7 Kopalni "Walenty-Wawel" przy ul. Wolności 41. Dwukondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem położony jest w niecce powstałej z naturalnego obniżenia terenu, w sąsiedztwie parku i pracowniczych ogródków działkowych. Organizatorką 3 oddziałowego przedszkola w nowym budynku, była pani Stefania Lampert-Nowara, której pomagały wychowawczynie: Lidia gołąbek, Irena Stuchlik, Ewa Orłowska i Maria Stencel. W pierwszym roku działalności przedszkole było czynne w godzinach od 5.30-16.30 i przyjęto do grup 80-cioro dzieci.

 

historia2       delfinki mikolaj2012 2

 

W roku 1963/1964 stanowisko kierowniczki Przedszkola nr 7 objęła pani Urszula Paprotna, która przyszła z przedszkola w Orzegowie, gdzie pracowała jako wychowawczyni. Wyposażyła ogród przedszkolny w niezbędne do zajęć na powietrzu urządzenia, meble i sprzęt. Wspomniane wyżej kierowniczki przedszkola miały wykształcenie pedagogiczne i ukończyły 3 letnie Studium Nauczycielskie. W roku 1978 pierwszą dyrektor mającą wykształcenie wyższe magisterskie była pani Antonina Pochopień. W swoim dorobku ma: częściową modernizacje budynku, wybetonowane drogi do budynku. Prowadziła eksperymentalnie na terenie przedszkola drużyny zuchowe. Kolejną dyrektorką, od 1991r. do 1997, była pani mgr Danuta Mika.

 

historia3       misie2 2

 

Za jej kadencji wymieniono dach budynku i wymalowano budynek wewnątrz wymieniono ogrodzenie z siatki, na estetyczne ogrodzenie z cegły i przęseł metalowych, wymurowano duże kwietniki z białej cegły. Była pierwszą dyrektorką, która na drugą kadencję została powołana w Konkursie na Dyrektorów Placówek Oświatowych. Obecną panią dyrektor jest mgr Izabela Krzykawska, która przeszła wszystkie szczeble kształcenia zawodowego, osiągając tytuł mgr Pedagogiki, kontynuując studia podyplomowe na kierunku Edukacja Informatyczna i Zarządzanie w Oświacie. W jej dorobku jest wiele osiągnięć związanych z u nowocześnieniem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi trendami światowymi. Prężnie działa na odcinku zarządzania placówką. W jej całościowym dorobku mieszczą się m.in. prace remontowe budynku, unowocześnienie sprzętu audio-video. Pani dyrektor promuje działalność ekologiczną i zdrowotną. Każda w wyżej wymienionych dyrektorek potrafiła znaleźć najlepsze sposoby unowocześnienia i zmodernizowania przedszkola. Dbały o to, aby przedszkole nr 7 było przyjazne dzieciom i współpracowało ze środowiskiem lokalnym.

 

historia4      motylki IX 2012 6

 

Historia przedszkola napisana w oparciu o Pracę licencjacką "Działalność opiekuńczo-wychowawcza Miejskiego Przedszkola nr 7 w Rudzie Śląskiej 1" / Mysłowice 2005r. Pani Ewy Szewczyk.