Rozkład dnia MP 38

Rozkład Dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ZESPOŁU MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1

- MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38   IM ,,SŁONECZNEJ KRAINY”

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Przedszkole pracuje w godzinach 600 - 1700

6 - 8 schodzenie się dzieci

 • Witamy się z panią i kolegami, prowadzimy rozmowy, wspominamy, aktywizujemy się do podejmowania działalności zabawowej,
 • Dokonujemy swobodnego wyboru aktywności zabawowej: łączymy się w zespoły, podejmujemy działalność zabawową, rysujemy, budujemy, konstruujemy, układamy, gramy, odtwarzamy różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych.

8 – 830 lub 830 – 9 00 przygotowanie do śniadania

 • Porządkujemy salę po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach lub ćwiczeniach porannych, załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne.

900 – 830 – śniadanie

930 – 1130 – zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela

Uczestniczymy w zajęciach kierowanych i niekierowanych przez nauczyciela, który wspiera naszą wielokierunkową
aktywność poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach naszego rozwoju:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 • Rozwijamy sprawność ruchową podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu
  z
  wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, spacerujemy, bawimy się w piaskownicy.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie całodniowego pobytu w przedszkolu.

1130 – 1200 przygotowanie do obiadu

 • Porządkujemy salę lub podwórko po skończonej zabawie, bierzemy udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
  załatwiamy potrzeby fizjologiczno-higieniczne.

1200 – 1230 – obiad

1230 – 1345 czynności fizjologiczno-higieniczne, poobiedni relaks

 • Myjemy zęby.
 • Odpoczywamy na materacach lub dywanie , słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek.
 • Utrwalamy poznane wiadomości, doskonalimy przyswojone kompetencje i umiejętności.
 • Rozwijamy indywidualne predyspozycje i zdolności.

 

1345 – 1400 przygotowanie do podwieczorku

 • Załatwiamy potrzeby fizjologiczne i higieniczne przed posiłkiem.

1400 – 1430 podwieczorek

1430 - 17 rozchodzenie się dzieci , swobodne zabawy i zajęcia w sali

 • Dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z kolegami i nauczycielką.
 • Doskonalimy pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw.
 • Realizujemy swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach.
 • Słuchamy wierszy lub bajek czytanych przez nauczyciela

 

 

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 4, 5, 6 letnich.

Religia- na życzenie rodziców dla dzieci 5 i 6 letnich.