Ogłoszenia MP 38

  

19.06.2018r. (wtorek)
Dzień Kibica w przedszkolu

 

Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane
w barwy narodowe lub koszulki kibica.

 

 

 

 

      

 


20.06.2018r. odbędzie się pożegnanie „starszaków”,
któ
rzy od września rozpoczną kolejny etap swojej edukacji.

DNI OTWARTE dla dzieci nowo przyjętych
do Miejskiego Przedszkola nr 38 im. Słoneczn
ej Krainy
odbędą się 26.06.2018r. w godzinach 9:30-11:30.Nasze aktualne akcje:

*** Zapraszamy chętne osoby do wpłacania
1zł miesięcznie na utrzymanie „naszego” pieska.
Specjalna puszka znajduje się na holu.