Ogłoszenia MP 38

 

 

 

 KONKURS!

 

Wewnątrzprzedszkolnym konkursie fotograficznym
pt. "To wszystko Polska".

 

W dniach 15.10.2018-31.10.2018 zdjęcia będą wyeksponowane na holu przedszkola,
gdzie będzie również wystawiona urna do głosowania.
Każdy przedszkolak będzie mógł zagłosować na jedno, jego zdaniem, najpiękniejsze zdjęcie.

 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na gazetkach grupowych dnia 5.11.2018,
a zwycięzcy otrzymają drobne upominki.

 

Nasze aktualne akcje:

  

 

   Zapraszamy chętne osoby do wpłacania

 1zł miesięcznie
na utrzymanie
„naszego” pieska.
Specjalna puszka
znajduje się na holu.